Menu

Godišnje izvješće grupe Impol za godinu 2021.

10. 5. 2022
Objavljujemo Godišnje izvješće grupe Impol i društva Impol 2000, d.d., za godinu 2021., u kojem možete saznati više o našim poslovnim događanjima.


Godina 2021. je ponovno bila godina puna novih izazova i neizvjesnosti, ali smo relativno dobro upravljali situacijom s narudžbama, cijenama, potražnjom, organizacijom poslovnih procesa u Impolu i upravljanjem situacijama vezanim za pandemiju.